Waaruit bestaat een les

Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van u niveau en van wat u wilt.

Een les voor beginners is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

- Leren notenschrift

- Leren plaatsbepaling van de handen

- Basistechnieken van het verplaatsen van de hand.

- Leren eenvoudige voordrachtstukken

Gevorderden klassiek:

- Mechanische etudes

- Technische etudes

- Harmonieleer

- Voordrachtstukken zoals sonates, melodische etudes, fuga's, enz.

Gevorderden lichte muziek:

- Technische etudes

- Akkoorden kennis

- Voordrachtstukken in verschillende muziekstijlen{boogie, jazz, ragtime)

Muziektheorie(korte cursus)

- 6 lessen van minimaal 60 minuten

- Basis akkoorden en toevoegingen

- Toonladders en hun akkoorden

- Stapelreeksen van akkoorden

- Akkoordbepaling van muziekstukken(klassiek)

- Improvisatietechniek(lichte muziek)

- Intervallen


Dit zijn wat algemene richtlijnen. Maar natuurlijk zijn ook andere vormen en combinaties mogelijk.